Όλα τα προϊόντα KLINEX παράγονται σύμφωνα με τον απαραίτητο σεβασμό στον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον. Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους αλλά και τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον, πιστοποιημένες κατά τα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία, ISO 9001, 14000 και 18000, από τη πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την παραγωγή μέχρι το ράφι, για να φτάνουν τα προϊόντα στον καταναλωτή στην ίδια άριστη ποιότητα μεαυτή της πιστοποιημένης παραγωγής. Όλα τα απολυμαντικά προϊόντα KLINEX έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για την απολυμαντική τους χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει έλεγχοι για την δράση τους κατά μικροβίων και για την αποτελεσματικότητά τους.