Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο

Μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης «Καθαροί ζούμε στο σχολείο», η KLINEX συνεργάζεται με σχολεία σε όλη την Ελλάδα για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά μας μαθαίνουν, παίζουν, ζουν και αναπτύσσονται, να είναι υγιεινά καθαρό και ασφαλές. Συγκεκριμένα, η μάρκα θα προσφέρει δωρεάν καθαριστικά προϊόντα για ένα χρόνο σε 150 Δημόσια Δημοτικά σχολεία που έχουν ανάγκη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των σχολικών χώρων.

Το πρόγραμμα Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο ξεκινάει τον Μάρτιο με στόχο να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια

Μάθετε περισσότερα