Ακόμη κι όταν βρέχει, φυσάει, κάνει κρύο ή και χιονίζει είναι πολύ σημαντικό να αερίζετε τους χώρους στους οποίους ζείτε. Αν έχει παγωνιά έξω, απομονώνετε ένα-ένα τα δωμάτια και αερίζετέ τα ξεχωριστά. Όταν η εσωτερική ατμόσφαιρα δεν ανανεώνεται καθημερινά, γίνεται ύποπτη για τη συγκέντρωση μικροβίων, που μπορεί να βλάψουν την υγεία μικρών και μεγάλων.