• Διαβάζουμε με προσοχή και ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
  • Δεν αναμιγνύουμε απολυμαντικά και άλλα καθαριστικά είδη με άλλες αντίστοιχες ουσίες εκτός και αν το υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
  • Κρατάμε τα προϊόντα οικιακής φροντίδας μακριά από τα παιδιά.