Μετάβαση στο περιεχόμενο
  1. Σπίτι/
  2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ/
  3. Τι είναι η απολύμανση
Τι είναι η απολύμανση

Τι είναι η απολύμανση

Summary background
Απολύμανση στο σπίτι. Τι σημαίνει και πώς θα πετύχετε την εξόντωση των μικροοργανισμών.

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία, με χημικά ή μηχανικά μέσα, καταστρέφουμε παθογόνους και μη μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην επιφάνεια. Η απολύμανση στο σπίτι, ειδικά σε συγκεκριμένες επιφάνειες, είναι απαραίτητη. Ένα προϊόν ονομάζεται «απολυμαντικό» όταν μειώνει τον αριθμό των μικροβίων κατά 1.000 – 100.000 φορές (ανάλογα με το είδος των μικροβίων και των προδιαγραφών μείωσης που θέτουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρότυπες μέθοδοι δοκιμών για την αποτελεσματικότητα).

Ορισμένοι μικροοργανισμοί είναι ευκολότερο να εξουδετερωθούν, αν και ο τρόπος δράσης αλλάζει στα διάφορα απολυμαντικά. Γενικά, τα βακτήρια και κάποιοι ιοί είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν, ενώ μύκητες, σπόροι βακτηρίων και άλλοι ιοί είναι πιο δύσκολο. Πολύ συχνά οι όροι αποστείρωση, απολύμανση χρησιμοποιούνται μαζί ως συνώνυμοι, αλλά δεν είναι. Ενώ η απολύμανση εξουδετερώνει το μεγαλύτερο μέρος των παθογόνων μικροοργανισμών, η αποστείρωση τους εξουδετερώνει ή τους καταστρέφει όλους.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ανάλογα με τη δράση του απολυμαντικού παράγοντα που χρησιμοποιείται και το είδος των μικροβίων που αντιμετωπίζει, υπάρχουν προϊόντα που απολυμαίνουν από βακτήρια, κοινώς γνωστά και ως αντιβακτηριδιακά, αλλά και προϊόντα με πιο ευρύ φάσμα δράσης, όπως η Χλωρίνη® KLINEX, που απολυμαίνει όλους τους γνωστούς τύπους μικροβίων στο οικιακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος στην ετικέτα ώστε να ξέρουμε το πεδίο δράσης του και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι είναι η απολύμανση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Καθαρισμός, αποστείρωση, απολύμανση δεν είναι το ίδιο, όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Καθαρισμός: απομάκρυνση βρoμιάς (υπολειμμάτων τροφών, λιπών, ξένων σωμάτων, σκόνης κ.λπ.). Ο καθαρισμός είναι το πρώτο βήμα της υγιεινής καθαριότητας.

  • Απολύμανση: μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών (ζωντανά κύτταρα). Η απολύμανση αφορά κυρίως στο οικιακό περιβάλλον και είναι απαραίτητη για υγιεινή καθαριότητα και για πρόληψη μετάδοσης μικροβίων.

  • Αποστείρωση: θανάτωση όλων των μικροοργανισμών (ζωντανά κύτταρα και σπόροι). Η αποστείρωση είναι απαραίτητη κυρίως σε νοσοκομειακούς χώρους, χώρους παραγωγής κ.λπ. Η αποστείρωση στο σπίτι δεν είναι απαραίτητη συχνά.

Το υποχλωριώδες νάτριο, που αποτελεί το βασικό συστατικό της Χλωρίνης® KLINEX, είναι το πιο ισχυρό απολυμαντικό ευρείας χρήσης. Είναι αποτελεσματικό απέναντι και στα πιο ανθεκτικά μικροβιακά στελέχη και κατά πολύ φθηνότερο σε σχέση με άλλα απολυμαντικά μέσα. Μάλιστα, συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως απολυμαντικό για την πρόληψη ειδικών κινδύνων, μεταξύ των οποίων και ασθένειες που προέρχονται από ιούς, όπως AIDS, Ebοla, Η5Ν1, Η1Ν1, καθώς επίσης και για την απολύμανση νοσοκομειακών χώρων.