Συμβουλές πρόληψης

Βασική μέθοδος πρόληψης είναι η συστηματική απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή. Το υποχλωριώδες νάτριο, στο οποίο βασίζεται η Χλωρίνη® KLINEX, έχει την ιδιότητα να αποδομεί και να διασπά τα σωματίδια των μικροοργανισμών έτσι ώστε το αποτέλεσμα της απολύμανσης να επιτυγχάνεται με ταχύτερο ρυθμό από άλλες δραστικές ουσίες. Λόγω της δραστικότητας και του τρόπου δράσης της, η Χλωρίνη® KLINEX αντιμετωπίζει όλες τις κατηγορίες μικροοργανισμών: βακτήρια, ιούς, μύκητες (μούχλα) και σπόρους βακτηρίων, ακόμα και τους πλέον ανθεκτικούς από αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εποχικότητα/εξάρσεις κ.ά., απευθυνθείτε σε επίσημους φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ.