Μικρόβια

Μικρόβια αποκαλούμε όλους τους μικροσκοπικούς οργανισμούς που είναι ορατοί μόνο με το μικροσκόπιο και είναι εν δυνάμει επιβλαβείς, από την άποψη ότι μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μικροβίων, οι οποίοι μπορούν να εξουδετερωθούν από τις βασικές πρακτικές υγιεινής και καθαρισμού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα βακτήρια, οι ιοί και οι μύκητες (όπως η μούχλα).

Τα μικρόβια ζουν στο έδαφος, στον αέρα, στο νερό, στα τρόφιμα, στα ζώα, στα φυτά και στους ανθρώπους. Μόλις βρεθούν σε κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. υγρασία κ.λπ.), πολλαπλασιάζονται ταχύτατα σε εκατομμύρια και τότε μετατρέπονται σε εστία μόλυνσης. Όταν, λοιπόν, η KLINEX μιλάει για Υγιεινή Καθαριότητα εννοεί την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και την αποφυγή μεταφοράς των μικροβίων σε άλλα σημεία και τελικά στον οργανισμό μας.

Απολύμανση

Η πρόληψη κατά των μικροβίων περνάει μέσα από την τήρηση στοιχειωδών κανόνων υγιεινής στο σπίτι, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα εστιατόρια, κ.λπ. Υγιεινή στους χώρους αυτούς σημαίνει, καταρχάς, καθαριότητα και απολύμανση.

Το υποχλωριώδες νάτριο είναι το πλέον γνωστό, αποτελεσματικού και ταχείας δράσης μικροβιοκτόνο. Η σωστή χρήση του ως απολυμαντικό σπάει τον κύκλο μετάδοσης μικροβίων στον άνθρωπο και τα ζώα. Η χρήση του συνιστάται σε όλους τους χώρους όπου επιβάλλεται η τήρηση συνθηκών και κανόνων υγιεινής ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη διασταυρούμενων μολύνσεων. Ειδικά το σπίτι μπορεί να αποτελέσει στην καθημερινή μας ζωή μία πηγή παθογόνων μικροοργανισμών, μιας και τα κοινά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για την απολύμανση έναντι τους. Χρησιμοποιώντας Χλωρίνη®  KLINEX για τις επιφάνειες, μειώνετε δραστικά τον κίνδυνο μετάδοσης των μικροβίων.