Βακτήρια που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις και γαστρεντερίτιδες:

 • Clostridium difficile
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Salmonella
 • Kολοβακτηρίδια (Escherichia coli)
 • Kαμπυλοβακτηρίδια
 • Ιοί, όπως ο νοροϊός, ο αντεροϊός και ο αστροϊός και ειδικότερα ο ροταϊός, αποτελούν τις κυριότερες αιτίες γαστρεντερίτιδας.
 • Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλότερος στα παιδιά, λόγω της έλλειψης ανοσίας και της σχετικά ανεπαρκούς υγιεινής.
 • Ο ροταϊός αποτελεί το συχνότερο αίτιο γαστρεντερίτιδας σε παιδιά και έχει τα ίδια ποσοστά εμφάνισης τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες όσο και στις αναπτυσσόμενες.
 • Στις ανεπτυγμένες χώρες το Campylobacter jejuni αποτελεί την κυριότερη αιτία βακτηριακής γαστρεντερίτιδας, με τις μισές των περιπτώσεων να σχετίζονται με την κατανάλωση πουλερικών.
 • Το 15% των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας σε παιδιά προκαλείται από βακτήρια, με πιο συχνό το κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli), τη σαλμονέλα, τη σιγκέλλα και τα καμπυλοβακτηρίδια.
  Αν τα τρόφιμα μολυνθούν με βακτήρια και παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου για αρκετές ώρες, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης για όσους τα καταναλώσουν.
 • Τα μικρόβια που συνήθως υπάρχουν στο ωμό φαγητό και έρχονται σε επαφή με διάφορες επιφάνειες, όπως επιφάνειες κοπής, πάγκοι κ.λπ., είναι κυρίως βακτήρια. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε όστρακα, σαλάτες και λαχανικά που αναπτύχθηκαν στο νερό ή στο χώμα, συναντώνται και ιοί. Τα βακτήρια και οι ιοί που μεταφέρονται στις διάφορες επιφάνειες της κουζίνας είναι πολύ εύκολο να προκαλέσουν ασθένεια σε όποιον έρθει σε επαφή με αυτές, γι’ αυτό και πρέπει να απολυμαίνονται πολύ καλά. Η ίδια λογική ισχύει και για επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά με τα χέρια μας, όπως βρύσες, διακόπτες, αλατοπίπερο κ.λπ.

Οι τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούν διάφορα προβλήματα, κυρίως στο πεπτικό μας σύστημα, όπως στομαχόπονο, ναυτία, εμετό, διάρροια που συνήθως συνοδεύεται από πονοκέφαλο και πυρετό.

Τα μικρόβια που συνήθως υπάρχουν στο ωμό φαγητό και έρχονται σε επαφή με διάφορες επιφάνειες, όπως επιφάνειες κοπής, πάγκοι κλπ., είναι κυρίως βακτήρια. Σε κάποιες περιπτώσεις συναντώνται και ιοί όπως στα όστρακα, σαλάτες και λαχανικά, που αναπτύχθηκαν στο νερό ή στο χώμα. Τα βακτήρια αυτά που μεταφέρονται στις διάφορες επιφάνειες της κουζίνας είναι πολύ εύκολο να προκαλέσουν ασθένεια σε όποιον έρθει σε επαφή με τις επιφάνειες αυτές, οι οποίες πρέπει να απολυμαίνονται πολύ καλά. Η ίδια λογική ισχύει και για επιφάνειές που ακουμπάμε συχνά με τα χέρια μας, όπως βρύσες, διακόπτες, αλατοπίπερο και στις οποίες ακουμπάμε στη συνέχεια το φαγητό.
Οι τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούν προβλήματα ποικίλης σοβαρότητας κυρίως στο πεπτικό μας σύστημα: στομαχόπονο, ναυτία, εμετό, διάρροια, η οποία συνήθως συνοδεύεται από πονοκέφαλο και πυρετό.